Vinnare Framtidshälsningen 2016

Skrivet den 28 april, 2016 av Framtidsguide

Våren har bjudit på lika härliga framtidshälsningar som hösten gjorde. Nu har vi läst igenom varenda en av era hälsningar och kan stolt presentera vinnaren! Motiveringen till vinnaren lyder: ”Arvid visar med sin framtidshälsning att han är kreativ i sitt tänkande och har nya idéer om hur vi kan hjälpa miljön. Han ser hur digitalisering

Läs mer

Framtidsresan tar en paus

Framtidsresan har sedan 1999 turnerat Sverige runt och inspirerat elever att fundera på sin egen framtid under en temadag om Sveriges naturligaste framtidsbransch - skogsindustrin. 

Från och med hösten 2016 tar dock projektet en paus. Parallellt med detta utforskar Skogsindustrierna behoven av stöd i kompetensförsörjningsarbetet hos våra medlemsföretag för att veta hur vi i framtiden ska gå vidare med våra satsningar riktade mot skolan.

Skogsindustrierna vill rikta ett stort tack till alla lärare, elever och företag vi har fått besöka och som har engagerat sig i projektet under årens gång!

Läs mer om Skogsindustriernas satsningar på framtida medarbetare i  vår årsrapport.